Stereoskopia

Stereoskopia – animacja i filmy 3D

Dzięki stereoskopi oddajemy nie tylko kształt i kolor obiektów ale także ich wzajemne zależności przestrzenne, odległość od obserwatora i głębię sceny. Wymaga dostarczenia do mózgu dwóch obrazów, widzianych z perspektywy lewego i prawego oka. W tym celu wykonuje się parę zwykłych dwuwymiarowych obrazów (stereoparę), reprezentujących obiekt czy scenę z dwóch punktów widzenia, oddalonych tak jak oczy obserwatora. Obrazy składowe stereopary są bardzo podobne, ale różnią się nieco kątem widzenia obiektów i szczegółami wzajemnego przesłaniania się obiektów w scenie. To właśnie te drobne różnice niosą informację o trzecim wymiarze.

 

Analizując najnowsze trendy i nowe technologie, jesteśmy przygotowani na realizację filmów stereoskopowych. Według przypuszczeń już za dwa lata ponad 80% filmów w Hollywood będzie realizowanych właśnie w tej ciągle udoskonalającej się technologi.
Współpracując z firmą „Valium Films” która na co dzień zajmuje się produkcja filmów 3D, poszerzamy kolejne zakamarki tej technologi.
W całej skomplikowanej produkcji filmowej odpowiedzialni jesteśmy za:
montaż, korekcje kolorów, 3D grading, aniamcję stereoskopową.

  • montaż ,
  • korekcje kolorów,
  • 3D grading,
  • animacja stereoskopowa